Login med Facebook/MSN/Google-konto | Login | Bli medlem | Kontakt | Om Oss

Folkets Röst - Debattidningen där DIN röst hörs.

Villkor för dig som skriver och kommenterar på Folkets Röst

Användarvillkor

Senast ändrad 26 April 2011

Du som läser våra användarvillkor har säkert redan ett hum om vad du får och inte får skriva, men här är en kort sammanfattning.

  • Du måste följa svensk lag
  • Du är själv ansvarig för vad du skriver
  • Du behåller upphovsrätten till dina inlägg, men godkänner att Folkets Röst publicerar dem
  • Du får inte publicera material som är upphovsrättsskyddat av någon annan
  • Du får inte sabotera innehållet på Folkets Röst. Som sabotage räknas bl a spamning och uppladdning av virus, trojanska hästar, etc.

De lagar som främst gäller är Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och Tryckfrihetsförordningen.

Tryckfrihetsförordningen innebär bland annat att du inte får skriva något som är:

  • Hets mot folkgrupp
  • Uppmaning till brottslig handling
  • Olaga hot eller förtal av grupp eller enskild person
  • Anmaning till uppror eller uppvigling

Du kan hitta förenklade sammanfattningar av lagarna på Wikipedia: YGL och Tryckfrihetsbrott

Hela lagtexterna hittar du här: YGL och Tryckfrihetsförordningen

När du godkänner användarvillkoren här på Folkets Röst innebär det att du förbinder dig att följa villkoren och svensk lag. Om du bryter mot våra användarvillkor förbehåller vi oss rätten att ta bort ditt material. Vid upprepade förseelser kan du bli avstängd. 

Redaktionen